สร้างข้อสอบ
ง่าย
ควบคุมการสอบ
สะดวก
grading1
ออกผลการสอบ
รวดเร็ว
สร้างข้อสอบ

สร้างข้อสอบได้ง่ายๆ
มีหลายรูปแบบให้คุณเลือก

ตอบโจทย์การสร้างข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบ
ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน แก้ไขง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา
Feature create exam
ควบคุมการจัดสอบ

จัดสอบแสนสะดวก สังเกตการณ์
และควบคุมได้ในระหว่างสอบ

ให้การจัดสอบเป็นเรื่องง่ายๆ สะดวกสบาย โดยสังเกตการณ์ได้
ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เก็บทุกความเคลื่อนไหวในระบบ
อีกทั้งยังแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบว่ามีสิ่งผิดปกติ
Feature create exam
ออกรายงานผลสอบ

ตรวจข้อสอบไว ให้ผลแม่นยำ
รู้ผลทันทีหลังจากที่สอบเสร็จ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตรวจ สามารถเข้าถึงข้อตรวจ
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการตรวจแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลสอบได้เป็นอย่างดี
Feature create exam